EKONOMİ YÖNETİMİ

Türkiye uzun zamandır ekonomik krizle mücadele ektmektedir.Bunu en büyük sebebi yanlış ekonomik kararların alınıp uygulanmasıdır.Bu günkü ekonomi yönetimi umudunu yurt dışından gelen sıcak parayı kurtarıcı gözüyle görmektedir.Doğru Türkiye'nin bu paraya ihtiyacı var.Ama bunu düzgün ve doğru değerlendirmek gerekir.Türkiye doğrudan yatırımı cekmek zorundadır.En zoru olanda bu ve bunu yapacak şu anda bilim,eğitim ,teknoloji ve sanayi alanında mümkün gözükmüyor.

Türkiye'de ekonomide bahar havası esmektedir.Bu bahar havası gelip geçi ve bu sıcak para vur - kaç parasıdır.İki ay sonra bu sıcak para olayı tersine dönerse aynısı olacak.O yüzden ekonomide yapısal reformlar şart.

Ekonomide  kur korumalı mevduat ve rekabetçi kur politikaları en büyük sorun olmuştur ve olmayada devam etmektedir.

Enfalasyon ekonominim tepesindeki en büyük sorun olmaya devam etmektedir.

Türkiye de ihracat üç aydır gerilemiş ve önümüzdeki üç ayda gerileme devam edecektir.İhracattta mevcut pazarlarda firmalar zorlanmakta ve pazar paylarını kaybetmektedir.

Türkiye bu sıcak para politikası yüzünden itlahat cennetine dönüyor.Amaç ithalatta kalıcı çözümler üretmek.Her kriz ortamında ithalat ve cari açık düşmekkte ve bunu başarı olarak anlatılmaktadır.Krizden sonra tekrar ithalat ve cari açık artmaya devam etmektedir.

Vergi adeletsizliği ve gelir dağılımındaki adeletsizlik iyice artmış durumdadır.

Büyüme sağlıklı ve kaliteli büyüme değil.Kalitesiz ve niteliksiz büyüme  sayesinde en büyük sorun artık sanayi sektöründeki firmaların inşaat sektörüne kaymasına neden olmuştur.İnşaat sektörüne dayalı modelden vazgeçilmelidir.Sanayi sektörü kan kaybetmiş ve teknolojik olarak geri kalmıştır.

Tasarruf tedbirleri sadece halka yönelik ve göstermelik kararlar olduğu kesin.Dolar üzerinden ödenen kamu özel işbirliği incelenmeli  ve bu projelerin hazineye maliyetleri hesaplanmalı.Bu projelerle yapılan köprü,otoyol.havalimanı vb. derhal durdurulmalı.Tasaruf tedbirlerinde niye yok.

Kamu ihale kanununda  yapılan değişiklerle kamu nasıl zarar etti.Özellleştirme adı altın da kamu nasıl zara uğradı.? Bunların açıklaması gerekir.

Holdinglerin vergisi neden af edildi? Bu vergileri niye almıyorsunuz?

Sadece çalışan kesime yüklenmeyin.Sayın bakan ekonomi yönetiminde sözü ne kadar geçiyor ve etkin?

 

 

 

 

 

 

BELEDİYELER

EKONOMİ